Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2019

maladziewczynka
maladziewczynka
maladziewczynka

August 13 2019

maladziewczynka
Czasami człowieka nachodzi lęk. Ten dziwny, przenikający serce lęk, który paraliżuje. Właśnie nadszedł.
— maladziewczynka
Reposted byhormezabettersorrythansafexxiwish
maladziewczynka
maladziewczynka
Oto ja, największa idiotka.
— maladziewczynka
maladziewczynka
Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin

August 05 2019

maladziewczynka
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
maladziewczynka
3365 cff9 390
maladziewczynka
8841 2961 390
Reposted fromoll oll viaMadsentropiahigh Madsentropiahigh
maladziewczynka
— sure.
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viaMadsentropiahigh Madsentropiahigh
maladziewczynka
0297 aefe 390
Reposted frommalice malice viaMadsentropiahigh Madsentropiahigh
maladziewczynka
maladziewczynka
maladziewczynka

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
maladziewczynka
Ogarnia mnie fala zmęczenia. I już się nie cofa.
— Jacek Podsiadło

July 30 2019

maladziewczynka
Reposted frombluuu bluuu
maladziewczynka
4388 5b80 390
Reposted fromdailylife dailylife viairmelin irmelin

July 19 2019

maladziewczynka
Po prostu w niektóre dni umiera się trochę bardziej niż zwykle. Przepraszam
— lisie myśli
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaCannonball Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl