Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2019

maladziewczynka

July 04 2019

maladziewczynka

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek

June 24 2019

maladziewczynka
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac vialiliowadusza liliowadusza
maladziewczynka
maladziewczynka
Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss vialiliowadusza liliowadusza
maladziewczynka
Wiesz czego mi brakuje najbardziej, tej empatii z drugiej strony. Zainteresowania, uczucia że jestem potrzebny.. 
— Wiadomości nigdy nie wysłane
Reposted fromegzystencja egzystencja vialiliowadusza liliowadusza
maladziewczynka
I taka właśnie jestem. Balansuje między dwoma obrazami swojej osoby. Przeskakuje z ekstrawertyczki w introwertyczkę. Z kochającej życie i wyzwania w tą, która boi sie rano otworzyć oczy. Nie wiem, który obraz jest prawdziwy. Może żaden. Może każdy. 
Reposted fromliliowadusza liliowadusza
maladziewczynka
Tak samo łatwo wpadam w złość jak i w wielkie chwile szczęścia. Płaczę ze smutku, złości, radości, bezradości. Można powiedzieć, że moje życie to ciągłe pasmo płaczu. Szybko wyklinam i skreślam ludzi. Szybko im wybaczam. Szybko sie płoszę i jeszcze szybciej nabieram pewności siebie. Brak we mnie stałości. Może jestem zepsuta.
Reposted fromliliowadusza liliowadusza
maladziewczynka
To był czas kiedy byłam tak zagubiona, że nawet nie wiedziałam gdzie mam siebie szukać.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza
maladziewczynka
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza
maladziewczynka
Czy wiesz w ogóle, co to znaczy być dla kogoś najważniejszym?
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate vialiliowadusza liliowadusza
maladziewczynka
1446 446c 390
Reposted fromPoranny Poranny vialiliowadusza liliowadusza
maladziewczynka
5843 1c74 390
Reposted fromsavatage savatage vialiliowadusza liliowadusza
maladziewczynka
Reposted frombluuu bluuu vialiliowadusza liliowadusza
maladziewczynka
0678 4d62 390
Reposted fromsavatage savatage vialiliowadusza liliowadusza
2079 9d47 390
Reposted fromsavatage savatage vialiliowadusza liliowadusza
maladziewczynka
1109 ea93 390
Reposted from4777727772 4777727772 vialiliowadusza liliowadusza
maladziewczynka
9377 3918 390
Reposted fromflesz flesz vialiliowadusza liliowadusza
maladziewczynka
maladziewczynka
8574 6c3d 390
Anna Ciarkowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl