Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2019

maladziewczynka
7669 b88b 390
Reposted fromseaweed seaweed vialiliowadusza liliowadusza
maladziewczynka
Pośród wielu jej wad jedna okazała się nie do przeskoczenia: ona ciągle coś czuła, analizowała, co czuje, dlaczego tak czuje, co oznaczają jej uczucia, dlaczego analizuje, co zanalizowała, że czuje, i czy na pewno to czuła, co zanalizowała? Zygmunt Freud przy niej nie wymyśliłby psychoanalizy, tylko odleciałby w opium albo faszyzm, obydwa antydepresanty były chyba ówcześnie legalne.
— Karpowicz, "Ości"
maladziewczynka
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy? 
— S.Silverstein
maladziewczynka
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
maladziewczynka
Nikt mi nigdy tego nie powiedział.
Że to jest ważne, co ja czuję.
Że mogę czuć.
Nikt mnie nigdy o to nie pytał.
— M Halber "Najgorszy człowiek na świcie"
Reposted fromwwannie wwannie vialiliowadusza liliowadusza
maladziewczynka
8538 b4ed 390
Reposted frommakle makle vialiliowadusza liliowadusza
maladziewczynka
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialiliowadusza liliowadusza
maladziewczynka
Nie cierpię swoich uczuć. I nie cierpię swoich wyrzutów sumienia. Jedne i drugie prowadzą ze sobą ciągłą wojnę, a ja nie jestem pewna, ku czemu powinnam się skłaniać.
— Colleen Hoover – Maybe Someday
Reposted fromnyaako nyaako vialiliowadusza liliowadusza
maladziewczynka
I gdy w końcu Ci się wydaje, że minęło dość czasu, że możesz w końcu być sobą. Że możesz pokazać swoją wrażliwą stronę, że jesteś gotowa by zburzyć ten mur- okazuje się, że nie warto.
— pik
Reposted fromliliowadusza liliowadusza
maladziewczynka
Mogłaby zamknąć oczy, udawać, że wszystko jest w porządku. Wiedziała jednak, że nie da się żyć z zamkniętymi oczami.
— Cassandra Clare – Miasto szkła
Reposted fromnyaako nyaako vialiliowadusza liliowadusza
maladziewczynka
4060 d40e 390
Reposted fromcarameltea carameltea viamarysia marysia
4638 e7aa 390
Reposted fromcourtney97 courtney97 viamarysia marysia
3316 e317 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viamarysia marysia
maladziewczynka
Nigdy nie byłam, nie jestem i nie będę pierwszym wyborem. 
— pik
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viazupson zupson
maladziewczynka
jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia
— Zalewski, Kurier
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viazupson zupson
maladziewczynka
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie. 
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viazupson zupson

June 20 2019

maladziewczynka
6371 1538 390
Reposted fromwpoprzekstajemozg wpoprzekstajemozg viazupson zupson
maladziewczynka
2215 b82a 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
maladziewczynka
Reposted fromshakeme shakeme viazupson zupson

June 10 2019

maladziewczynka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl