Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2020

maladziewczynka
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
maladziewczynka
" Zupa jest pamiętnikiem, ale posiada pewien szyfr. Tylko niektóre osoby są wstanie odczytać rzeczywistą jej treść, wiedzą, czy dane zdanie odnosi się do mojego aktualnego życia, czy tak po prostu, bez większego powodu kliknęłam repost, bo zwyczajnie mi się ono spodobało. "
maladziewczynka
Reposted frombluuu bluuu vianieobecnosc nieobecnosc
maladziewczynka
0215 402d 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vianieobecnosc nieobecnosc
maladziewczynka
0546 9d3f 390
maladziewczynka
Reposted fromshakeme shakeme vianieobecnosc nieobecnosc
maladziewczynka
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu.
— Tadeusz Różewicz
maladziewczynka
6758 ab17 390
Reposted fromnutt nutt vianieobecnosc nieobecnosc
4831 6f0e 390
Reposted fromtwice twice vianieobecnosc nieobecnosc
maladziewczynka
1857 6fe3 390
maladziewczynka
2105 4cb5 390
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr vianieobecnosc nieobecnosc
maladziewczynka
To kompletnie bez sensu walczyć o to, czego chcesz, jeśli to, czego chcesz cały czas łamie ci serce.
— Molly McAdams
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
maladziewczynka
maladziewczynka
9601 d00a 390
pęka mi serce 
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke vianieobecnosc nieobecnosc
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viafridays-karma fridays-karma
maladziewczynka
(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
maladziewczynka
1137 ede9 390
brak przytulania, to geneza większości zaburzeń. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafridays-karma fridays-karma
maladziewczynka
Kobiety tęsknią za nieprzewidywalnością.   Za jasnym komunikowaniem swoich oczekiwań. Kobieta chce, aby facet do niej podszedł i powiedział: „Chcę Cię.” A następnie nie spuścił wzroku i patrzył tak długo, żeby się zaczerwieniła i to ona spuściła wzrok.  Tym, co napędza kobietę, są emocje. Dasz jej emocje, masz kobietę.
— Piotr C.
maladziewczynka
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr 
Nazywa się
Rozczarowanie.
Reposted fromlovvie lovvie viafridays-karma fridays-karma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl