Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2020

maladziewczynka

January 17 2020

maladziewczynka
maladziewczynka
Kiedy smutek jest zbyt wielki ciało się wyłącza.
— Marisha Pessl

January 06 2020

maladziewczynka
Chcę umrzeć.
— zupo ratuj
maladziewczynka
6627 0009 390
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon
maladziewczynka
9400 7b1a 390
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon
maladziewczynka
0383 d46c 390
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon
maladziewczynka
maladziewczynka
7562 1688 390
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon
maladziewczynka
7790 01ff 390
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon
maladziewczynka
4255 a578 390
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon
maladziewczynka
 Deszcz pada ponieważ chmury nie wytrzymują nadmiaru wody. Łzy lecą z oczu ponieważ serce nie jest w stanie dłużej znieść ukrywanego bólu.
— Internetowe perełki
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon
maladziewczynka
0741 24c9 390
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon
maladziewczynka
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaVerdeLemon VerdeLemon
maladziewczynka
7728 6fc2 390
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viairmelin irmelin

January 04 2020

maladziewczynka
3189 3dd9 390
maladziewczynka
maladziewczynka
Jest coraz ciężej, chociaż w sumie nic się nie dzieje.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
maladziewczynka
0215 402d 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNoCinderella NoCinderella
maladziewczynka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl