Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2020

maladziewczynka
3814 8a7c 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi

February 08 2020

maladziewczynka
0226 62a9 390
maladziewczynka
9827 e069 390
Reposted fromonlyman onlyman

February 07 2020

maladziewczynka
- On coś ma - dodał Kordian.
- Owszem, ma. Przejebane.
— Remigiusz Mróz "Zaginięcie"
Reposted fromdreamadream dreamadream viawpuscmnie wpuscmnie

February 06 2020

maladziewczynka
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
maladziewczynka
Jeśli człowiek w dzieciństwie nie zaznał miłości, opieki, oparcia i poczucia przynależności, to choćby żył w rodzinie w sensie formalnym pełnej, będzie podejrzliwy i lękowy, niekoniecznie w sposób wyraźnie psychopatologiczny. 
Bywają ludzie niezwykle inteligentni i wykształceni, którzy mają jednak poczucie ciągłego zagrożenia porażką, co sprawia, że często przegrywają. Wysoka inteligencja i inne walory ustępują wobec poczucia odrzucenia i trauma z wczesnego dzieciństwa triumfuje.
— Maria Orwid - "Trauma"
maladziewczynka
Karzemy się bo nie umiemy sobie wybaczyć.
— "Rodzina Warrenów"
maladziewczynka
Była jednym wielkim przestraszeniem
— J. Żulczyk
maladziewczynka
Ja nie wiem jak się wymyśla coś wielkiego, ja właściwie nic nie wiem, ja chcę poleżeć trochę pod kołdrą
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
maladziewczynka
Albo gdy idę z peronu wsiadam do samochodu zatrzaskuje drzwi jestem sam i często bardzo chce mi się wtedy płakać. Wręcz to przypomina atak. Z zimna i samotności. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
maladziewczynka
(...) na razie żyję, choć to życie trzeba wziąć w cudzysłów.
— Aleksandra Lipczak "Ludzie z Placu Słońca"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

February 04 2020

maladziewczynka
Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
maladziewczynka
3273 39b5 390
By Mark Johnsons
Reposted fromPoranny Poranny vianieinteresujsiee nieinteresujsiee
maladziewczynka

Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.

— — Fiodor Dostojewski
maladziewczynka
7332 af16 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viamikrokosmos mikrokosmos
maladziewczynka
maladziewczynka
Reposted frombluuu bluuu
maladziewczynka
Reposted frombluuu bluuu
maladziewczynka
Reposted frombluuu bluuu
maladziewczynka
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl