Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

maladziewczynka
7275 615d 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viairmelin irmelin

June 25 2017

maladziewczynka
2482 6e3e 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viairmelin irmelin
maladziewczynka
3711 0416 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaphilomath philomath
maladziewczynka
3621 6a67 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazupson zupson
maladziewczynka
5664 c885 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viairmelin irmelin
maladziewczynka
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac viazupson zupson
3162 391e 390
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viatarczyn tarczyn
maladziewczynka
6548 8a9b 390
Reposted fromkociesprawy kociesprawy viazupson zupson
9928 093a 390
Reposted fromunco unco viazupson zupson
maladziewczynka
4212 71e6 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
maladziewczynka
Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.
— Janusz L. Wiśniewski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viairmelin irmelin
maladziewczynka
4902 565f 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
maladziewczynka
1144 0d25 390
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin
maladziewczynka
6245 e07f 390
maladziewczynka
maladziewczynka
5800 0e38 390
Reposted fromdusix dusix viazwariowalam zwariowalam
maladziewczynka
8801 a555 390
Reposted fromkmj kmj viazwariowalam zwariowalam
maladziewczynka
8394 23e4 390
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viazwariowalam zwariowalam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl