Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2019

maladziewczynka
Tu nie chodzi o to, że przestaje mi zależeć, że staje się zimną kobietą, nie. Ja zabieganie o drugą osobę mam we krwi. Uwielbiam rozpieszczać, zaskakiwać, dbać, starać się. Po prostu chciałabym, żeby choć raz w życiu to o mnie zabiegano w taki sposób. Żeby ktoś był ciekawy jaką kawę piję, co gra mi w słuchawkach, czy wolę książkę czy film, jakie są moje ulubione kwiaty i czy lubię morze. Rozumiesz ? Chciałabym kiedyś otworzyć drzwi i zobaczyć kuriera z czerwonym balonikiem dla mnie.
— takbardzoprawda
maladziewczynka
Leżałam na podłodze, patrzyłam w sufit i płakałam jak dziecko. Wiedziałam, że nie ma sensu nikomu mówić o tym, jak się czuje. Już i tak uważali mnie za dziwadło. 
maladziewczynka
Nie mam już siły żebrać o Twoją uwagę.
— moje
Reposted fromyougurtway yougurtway viayouaresonaive youaresonaive
maladziewczynka

August 25 2019

maladziewczynka
maladziewczynka
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacathandcat cathandcat
maladziewczynka
- Wiem, że jesteś szczęśliwa. Ciągle się uśmiechasz, Jasmine, ale czasami widzę też to... Cichą burzę, która szaleje w twoich oczach. Widzę pioruny rozrywające cię od środka, choć usilnie udajesz, że nie ma tam nawet małego deszczyku. Zatajanie obaw i uraz nie pomoże ich zlikwidować. Uciszy je jedynie twój prawdziwy głos, który próbuje się wydostać. - Nie... - zawahałam się, pokręciłam głową i spojrzałam na notatnik. - Nie sądzę, bym właśnie to chciała robić. Nie chcę wchodzić aż tak głęboko. Wpatrywał się we mnie przez dłuższą chwilę, nim posłał mi nikły uśmiech. - Nie można w pełni wyzdrowieć, jeśli udaje się, że pęknięcia nie istnieją.
— Brittainy C. Cherry - "Poza rytmem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacathandcat cathandcat
maladziewczynka
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viacathandcat cathandcat
maladziewczynka
maladziewczynka
maladziewczynka

August 13 2019

maladziewczynka
Czasami człowieka nachodzi lęk. Ten dziwny, przenikający serce lęk, który paraliżuje. Właśnie nadszedł.
— maladziewczynka
Reposted byhormezabettersorrythansafexxiwish
maladziewczynka
maladziewczynka
Oto ja, największa idiotka.
— maladziewczynka
maladziewczynka
Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin

August 05 2019

maladziewczynka
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
maladziewczynka
3365 cff9 390
maladziewczynka
8841 2961 390
Reposted fromoll oll viaMadsentropiahigh Madsentropiahigh
maladziewczynka
— sure.
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viaMadsentropiahigh Madsentropiahigh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl