Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

0084 9bbf 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaphilomath philomath
maladziewczynka
2261 514c 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viazupson zupson
maladziewczynka
Francuzka, Angielka czy Algierka smuci się, gdy jej coś dolega, facet ją rzuci, ona rzuci faceta, złamie się jej obcas, paznokieć. My, Słowianki, smucimy się znacznie bardziej poważnie i z dużo ważniejszych powodów, na przykład z braku powodu.
— Amelie Sobczak-Sabre 'Paryżanka'
Reposted fromcammycat cammycat viazupson zupson
maladziewczynka
9311 2513 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viazupson zupson
maladziewczynka
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazupson zupson

March 14 2017

maladziewczynka
Masz usta pocięte chłodem zdań
— Piotr Rogucki
Reposted fromaletodelio aletodelio viapelagiagrace pelagiagrace

March 12 2017

maladziewczynka
6570 6667 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakoloryzacja koloryzacja
maladziewczynka
5702 9ffb 390
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viazupson zupson
maladziewczynka
Takie głupoty jak wyjście do parku czy przejażdżka samochodem pamięta się bardziej, niż seks.
— Lauro Poelho
Reposted fromnikotyna nikotyna viazupson zupson
maladziewczynka
9739 8322 390
Reposted fromkimik kimik viairmelin irmelin
9164 f183 390

March 09 2017

maladziewczynka
8297 f3b6 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viazupson zupson
maladziewczynka
9473 1026 390
2634 5c1c 390
Reposted fromfakinszit fakinszit viaphilomath philomath
7691 6825 390
Reposted fromtoxicpixie toxicpixie viaphilomath philomath
maladziewczynka
8757 4275 390
Reposted fromonlywhite onlywhite viaphilomath philomath

March 03 2017

maladziewczynka
6451 c41c 390
Reposted frompiksele piksele vialaluna laluna
maladziewczynka
Z miliona małych kawałków, popękałem na miliard...
— Im on edge
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viairmelin irmelin
maladziewczynka
8398 59f7 390
M. Halber
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl