Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

maladziewczynka
maladziewczynka
maladziewczynka
Reposted fromshakeme shakeme
maladziewczynka
Reposted fromshakeme shakeme
maladziewczynka
0958 5c8f 390
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme
maladziewczynka
0132 3c79 390
Reposted fromokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz viazupson zupson
3762 e9cc 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
maladziewczynka
2944 d439 390
Reposted fromsassenach sassenach viairmelin irmelin

October 17 2017

maladziewczynka

October 16 2017

Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via skinnyyoungassanddrugs)
Reposted fromsoplica soplica viazupson zupson
5160 7f6d 390
Reposted fromfreakish freakish viairmelin irmelin
maladziewczynka
9833 e8d8 390
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin

September 27 2017

maladziewczynka
Nadchodzi jesień. Będą paranoje i tęsknoty.
— K. Kowalewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadailylife dailylife

September 23 2017

5524 070b 390
Reposted fromsunlight sunlight viazupson zupson
maladziewczynka

September 16 2017

maladziewczynka
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viatarczyn tarczyn
maladziewczynka
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe viatarczyn tarczyn
maladziewczynka
4565 86bc 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viatarczyn tarczyn
maladziewczynka
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromweightless weightless viatarczyn tarczyn

September 13 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl